Visie en missie


VISIE

Bronkracht is gebaseerd op de overtuiging dat er in ieder van ons een immense bron van licht te vinden is. Werkelijk vol en groots leven betekent dus ook het aanraken van die bron in jou. Zo leer je de stem weer kennen die je leidt tot je diepste zelf. 

Bronkracht is gefundeerd in de mystiek en het spiritueel humanisme. Ik combineer twee aspecten van het bestaan die essentieel met elkaar verbonden zijn. De eerste is het besef van een mysterieuze en heilige dimensie in de werkelijkheid. Bij deze dimensie kunnen we ons aansluiten. We kunnen leven vanuit die bron van levend water. Intuïtief weten we hoe we hier moeten komen. De andere dimensie is geworteld in de vrije mens die jij bent. Doordat jij kunt reflecteren op je eigen bestaan ben je vrij om je eigen leven vorm te geven. Jij kan je bewuste ontwikkeling zelf vormgeven. Deze twee dimensies gaan hand in hand. Het gaat erom dat je in contact met de levenskracht je eigen leven vormgeeft. Zo blijf je in contact met jezelf én in contact met een groter geheel.

 

Het praktische deel van de visie is gebaseerd op integrale spiritualiteit, geestelijk raadswerk en (humanistische) psychologie. Wil je werkelijk groeien en bloeien, dan heb je jezelf onder ogen te komen. Met al jouw patronen, mooie en minder mooie kanten ga je dan het pad op van bewuste ontwikkeling. Zo neem je je persoonlijk leiderschap ter hand. Integraal werken betekent hierin dat we aan de slag gaan met verschillende aspecten van jou. Lichamelijke, emotionele, rationele en spirituele elementen, ze komen allemaal aan bod.  Daarnaast is er ruimte voor de verschillende relaties in je leven en je bredere leefomgeving. 

 

Achtergrondauteurs: Ken Wilber, Mauk Pieper, Friedrich Nietzsche, Evelyn Underhill, Alan Wats, Wayn Dyer, Plato, Jaap van Praag, Abraham Maslow

MISSIE

De missie van Bronkracht is het begeleiden van mensen naar de ontvouwing van hun grootste potentieel. Door het in contact komen met de bronkracht van het leven kunnen we werkelijk tot expressie komen. Zo maken we de weg vrij voor liefde, verbinding en openheid.

In deze dubbelzinnige tijd vol kansen en mogelijkheden lopen er ook veel mensen vast in een depressie of burn-out. Zowel de kansen als de moeilijkheden wijzen naar vragen over het zinvolle en goede leven. Die vragen nodigen je uit tot een (her)oriëntatie op de altijd aanwezige bronnen van kracht in jezelf. Hiervoor is mijn bedrijf er: om mensen weer te openen voor de roep en de magie van het bestaan. Ik hoop mensen te begeleiden naar meer diepgang en volheid in hun leven. Ik wil mensen weer in een flow brengen met het leven door ze in contact te brengen met en te laten bewegen vanuit de levenskracht in zichzelf.

Dit betekent het aangaan van de huidige ecologische, humanitaire en spirituele crisis vanuit een perspectief van bewuste ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. De missie is om helderheid en visie te delen en uit te dragen. Ik roep daarbij mensen op om verantwoordelijkheid te nemen voor het leven dat ze ten diepste willen leven. Daarom begeleid ik mensen met de moeite en weerstand die komt kijken bij het gaan belichamen van je verlangens. Zo draag ik bij aan het scheppen van een ideale wereld.


Info

Patrick van Wageningen

Bronkracht@outlook.com

06-31356794

Spreker, docent & trainer voor Persoonlijk Leiderschap en Bewustzijnsontwikkeling

MAILING

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en content van Bronkracht? Vul dan hier je naam en e-mailadres in.