Visie en missie


VISIE

Humanistische Mystiek

 

De visie Onderliggend aan Bronkracht is Humanistische Mystiek. Humanistische Mystiek is gebaseerd op de overtuiging dat er in ieder van ons een immense bron van licht en kracht te vinden is. Die wortels zijn verbonden met universele mystiek en het spiritueel humanisme. Bronkracht combineert de twee aspecten van humanistische mystiek die in het leven innig met elkaar verbonden zijn. 

De eerste is het besef van een mysterieuze en heilige dimensie in de werkelijkheid. De dimensie waar het Ware, Goede en Schone te vinden is en alle waarden die we nastreven (denk aan Vrijheid, Verbinding, Gelijkwaardigheid, Kracht, Eerlijkheid, etc.) We kunnen ons bewust bij deze dimensie aansluiten en leren leven vanuit deze bron van ‘levend water’. Dit gaat gepaard met vertrouwen en overgave aan het leven. Dit noem ik mystiek.

De tweede dimensie gaat over jou verantwoordelijkheid en leiderschap. Mensen zijn vrije en zelfreflexieve wezens. Doordat jij kunt reflecteren op je eigen bestaan ben je vrij om je eigen leven vorm te geven. Jij kan je bewuste ontwikkeling zelf vormgeven. Dit is humanisme. 

Deze twee dimensies gaan hand in hand. Het gaat erom dat je een bewuste participant wordt in te ontvouwing van het universum en je vanuit contact met de levenskracht je eigen en het collectieve leven vormgeeft. 

Achtergrondauteurs

Ken Wilber, Mauk Pieper, Friedrich Nietzsche, Evelyn Underhill, Alan Wats, Wayn Dyer, Plato, Jaap van Praag, Abraham Maslow

MISSIE

De missie van Bronkracht is het begeleiden van mensen naar de ontvouwing van hun grootste potentieel. Door het in contact komen met de bronkracht van het leven kunnen we werkelijk tot expressie komen. Zo maken we de weg vrij voor liefde, verbinding en openheid, voor jezelf, de ander en de wereld. 

De missie is praktisch van aard. Het gebruiken van integrale spiritualiteit, geestelijk raadswerk en de (humanistische) psychologie om te groeien en te bloeien. Alle vraagstukken en onderwerpen die we tegenkomen in ons dagelijks leven, kunnen we daarbij inbrengen op het pad van bewuste ontwikkeling.  Met al jouw patronen, mooie en minder mooie kanten ben je welkom. Collectief betekent dit het aangaan van de ecologische, humanitaire en spirituele crisissen vanuit een perspectief van leiderschap. Elke situatie verwijst naar de mogelijkheid van een zinvol en goed leven, mits we de juiste oefeningen doen. Dan openbaart zich in elke situatie een mogelijkheid tot (her)oriëntatie op de altijd aanwezige bronnen van kracht in het leven. Hiervoor is Bronkracht er: om mensen weer te openen voor de roep en de magie van het bestaan. 

Integraal werken betekent hierin dat we aan de slag gaan met verschillende aspecten van jou. Lichamelijke, emotionele, rationele en spirituele elementen, ze komen allemaal aan bod.  Daarnaast is er ruimte voor de verschillende relaties in je leven en je bredere leefomgeving. Zo dragen we bij aan belichaamt en verbonden leiderschap.s

 

Info

Patrick van Wageningen

Bronkracht@outlook.com

06-31356794

Spreker, docent & trainer voor Persoonlijk Leiderschap en Bewustzijnsontwikkeling

MAILING

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en content van Bronkracht? Vul dan hier je naam en e-mailadres in.